OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 

 

 

Meno  Priezvisko e-mail
Miroslav Lazorík miroslav.lazorik@fulianka.sk
Peter Varga peter.varga@fulianka.sk
Ing. Stanislav Smetana stanislav.smetana@fulianka.sk
Ľubomír Ličák lubomir.licak@fulianka.sk
Marek Gondek marek.gondek@fulianka.sk
                              Hlavný kontrolór obce
JUDr. Júlia Sariková kontrolor@fulianka.sk

 

 

Pracovné komisíe zriadené Obecným zastupiteľstvom:

 

1. Komisia pre verejný poriadok

     Predseda: Ing. Stanislav Smetana

     Členovia:           Ester Matejovská

                                  Iveta Mazúrová

 

2. Komisia na ochranu životného prostredia a na riešenie protipovodňových opatrení

     Predseda: Ľubomír Ličák

     Členovia:   Miroslav Leščák

                         Miroslav Rindoš

                

2. Komisia stavebno - finančná

       Predseda: Peter Varga

       Členovia:   Ing. Adrián Vavrek

                           Šimon Matejovský   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

24. týždeň
Pondelok 7:30
Utorok 18:00
Streda 7:00
Štvrtok  
Piatok  
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Zber odpadu v mesiaci jún

Komunálny odpad z nádob
12.6.2018
26.6.2018

 

PET fľaše
11.6.2018

 

Sklo
22.6.2018

 

Elektro, VKM kovové obaly
25.6.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok