Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

P.č.

Názov žiadosti

Formát
1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia PDF
2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia PDF
3. Ohlásenie drobnej stavby PDF
4. Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka PDF
5. Ohlásenie stavebných úprav PDF
6. Žiadosť o súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy PDF
7. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby PDF
8. Žiadosť o prekopávku (pretláčanie) miestnej komunikácie PDF
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rodinný dom PDF
10. Žiadosť o povolenie výrubu drevín PDF
11. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením PDF
12. Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe PDF

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke

 

 

 

Kontakt:

e-mail:    stavebnyurad@fulianka.sk    Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

3. týždeň
Pondelok 7:30
Utorok 17:30
Streda 7:00
Štvrtok 17:30
Piatok 17:30
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Zber odpadu v mesiaci január

Komunálny odpad z nádob
9.1.2018
23.1.2018

 

Zmiešané plasty PET fľaše
10.1.2018

 

Sklo
17.1.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok