Charakteristika obce

 

Poloha

       Obec Fulianka leží v nadmorskej výške 275 m n.m. na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od Prešova. Rozloha chotára je 380 ha. Nad obcou sa tiahne hradný vrch, na južnom okraji ktorého sú zrúcaniny Kapušianskeho hradu. Na východ od obce je vrch „Haľagoš“, ktorý patrí do pohoria Nízkych Beskýd. Pohľad na sever nám ponúka krásnu scenériu Čergovského pohoria, patriaceho do masívu Nízkych Beskýd. Na juh od obce sa tiahnu Slanské vrchy. Obec susedí na severe s obcou Tulčík, na juhu s obcou Kapušany, na východ s Podhoranami a na západe s Finticami. Sekčovskou dolinou preteká rieka Sekčov, ktorá rozdeľuje obec na dve časti – stará Fulianka a nová časť obce, nazývaná „Chalaš“.

 

Počet obyvateľov: 387

Rozloha obce: 380 ha

Nadmorská výška: 275 m n. m.

Poloha centra obce: 49°03´52,71´´N - severnej zem. šírky
                                  21°19´42,38´´E - východnej zem. dĺžky

 

► Podnebie

      Územie obce Fulianka sa nachádza v severnom miernom pásme. Pre toto pásmo sú charakteristické štyri ročné obdobia. Kataster obce patrí do mierne teplej oblasti, kde priemerná ročná teplota sa pohybuje od 4 do 8 °C.


►  Vodstvo

      Obcou Fulianka preteká rieka Sekčov, ktorá pramení v Čergovskom pohorí pod Bukovým vrchom v nadmorskej výške 1019 m na strane zvažujúcej sa k obci Šiba. Sekčov má v okolí obce 2 prítoky – Terňanku, ktorá sa vlieva do Sekčova na úrovni chotára s názvom „Zadné dzily“ a Ladzinku, ktorú priberá Sekčov pred Kapušanami.


►  Rastlinstvo

      Povrch fulianskeho chotára je veľmi členitý. Značnú časť chotára zaberajú pasienky, lesy a lúky. Obyvatelia sa od založenia obce zaoberali poľnohospodárstvom.
 

►  Demografický vývoj

      Jozefínske sčítanie ľudu v roku 1784 bolo prvým úradným pokusom pre získanie informácií o obyvateľoch Rakúska-Uhorska. Keďže Jozef II. zomrel v roku 1790, výsledky tohto sčítania postupne upadli do zabudnutia aj preto, lebo zo strany šľachty nebola vôľa spolupracovať pri uvádzaní výsledkov sčítania do praxe. Až na prelome rokov 1869-1870 sa konalo prvé zo série sčítaní obyvateľstva v krajinách uhorskej kráľovskej koruny, ktoré sa konalo každých 10 rokov až do roku 1920.

      Demografický vývoj  obyvateľstva Fulianky môžeme rozdeliť na obdobie Rakúska-Uhorska (1869-1910), 1. ČSR  (1920-1948) a povojnovej ČSSR (1948-1990) až po súčasnosť.                   
                                                                                                                                  Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

 

Zber odpadu v mesiaci december

Komunálny odpad z nádob
11.12.2018
25.12.2018

 

PET fľaše
20.12.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok