Zmluvy

2018

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Názov zmluvy Cena s DPH € Zmluvná strana
1-2018 1.2.2018 Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu   OÚ Šarišská Poruba
2-2018 5.2.2018 Príkazná zmluva   PhDr. Zuzana Jurčová, PhD.
3-2018 1.3.2018 Kúpna zmluva   Kerucok s.r.o. Sabinov
4-2018 15.3.2018 Zmluva o dielo č. JO 120308 996,00 Premier Consulting EU, s.r.o.
5-2018 18.4.2018 Zmluva o dielo č. 180416 42,00 IFOsoft. s.r.o.
6-2018 27.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z pr. DPO SR 3 000,00 DPO SR
7-2018 4.5.2018 Zmluva o nálme pozemkov   LS - PS Fulianka
8-2018 10.5.2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130075 99 831,83 PPA Bratislava
9-2018 7.6.2018 Dodatok 1/2018   Fúra s.r.o.  Rozhanovce
10-2018 12.6.2018 Zmluva o dielo 15,00 / mes. PP Protect s.r.o. Michalovce
11-2018 27.6.2018 Dohoda č. 18/37/012/120   ÚPSVR Prešov
12-2018 13.7.2018 Vyhlásenie o zámere cezhranič. spolupráce   Obec Škofljica, Slovinsko
13-2018 1.9.2018 Zmluva č. 226/2018/DRSaSZ 4 500,00 VÚC Prešov
14-2018 4.9.2018 Dohoda č. 18/37/010/78   ÚPSVR Prešov
15-2018 5.9.2018 Dohoda č. 18/37/051/171   ÚPSVR Prešov
16-2018 6.9.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
pre spoločný mikroprojekt
44 099,19 Karpatský euroregión, VÚC Prešov, Obec Zarszyn
17-2018 7.9.2018 Zmluva o dielo 33 902,95 Dreval s.r.o.  Nemcovce
18-2018 13.9.2018 Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy 49 287,33 Prima banka Slovensko, a.s.
19-2018 1.8.2018 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s. Bratislava
20-2018 1.8.2018 Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s. Bratislava
21-2018 3.9.2018 Dodatok č. DBK/18/06/1008   Komensky, s.r.o. Košice
22-2018 3.9.2018 Rámcová kúpna zmluva   GAS Família, s.r.o. SL
23-2018 3.9.2018 Rámcová kúpna zmluva   GAS Família, s.r.o. SL
24-2018 1.10.2018 Príkazná zmluva   PhDr. Zuzana Jurčová
25-2018 24.10.2018 Kúpna zmluva 300,00 F. Klimkovský
26-2018 26.10.2018 Zmluva o municipálnom úvere 99 831,83 Prima banka Slovensko, a.s.
27-2018 26.11.208 Zmluva o poskytnutí dotácie   Ministerstvo vnútra SR   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

 

Zber odpadu v mesiaci december

Komunálny odpad z nádob
11.12.2018
25.12.2018

 

PET fľaše
20.12.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok