A picture
A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.11.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

026

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Fulianka

09.11.2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

027

0,00 EUR Jedenásťtistíctristošesťdesiattri eur

SPP, a.s. Bratislava

Obec Fulianka

09.11.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení SOÚ

028

0,00 EUR

Obec Vyšná Šebastová

Obec Fulianka

24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

029

11 363,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Fulianka

01.12.2020

Dohoda č. 20/37/012/466

030

0,00 EUR

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

031

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Fulianka

03.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

032

600,00 EUR šesťsto

Ing. Lipka Marek

Obec Fulianka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: