A picture
A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2023

Zmluva o dielo - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

23/2023

0,00 EUR

EP Protect s.r.o.

Obec Fulianka

23.10.2023

Zmluva o grantovom účte

22/2023

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Fulianka

23.10.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000106171PO2015.

21/2023

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Fulianka

16.08.2023

Zmluva PSK o poskytnutí dotácie

20/2023

2 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Fulianka

11.08.2023

Zmluva o poskytnutí NFP

19/2023

15 600,00 EUR

MIRRI SR

Obec Fulianka

20.07.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

18/2023

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Fulianka

12.07.2023

Dodatok č.15 k Zmluve o zriadeni ́Spoločného obecného úradu

17/2023

0,00 EUR

Obce SOÚ Fulianka

Obec Fulianka

12.07.2023

Dodatok č.16 Zmluve o zriadeni ́Spoločného obecného úradu

16/2023

0,00 EUR

Obec Mošurov

Obec Fulianka

21.06.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci

15/2023

0,00 EUR

Obec Kostryna

Obec Fulianka

20.06.2023

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy

14/2023

26 709,80 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Fulianka

20.06.2023

Zmluva-analýza vôd

13/2023

0,00 EUR

Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Obec Fulianka

05.05.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

12/2023

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Fulianka

03.05.2023

Zmluva č. 1423 322

11/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Fulianka

28.04.2023

Dodatok č. 1

10/2023

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Fulianka

28.04.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

9/2023

0,00 EUR

DEUS

Obec Fulianka

28.04.2023

Rámcová kúpna zmluva

8/2023

0,00 EUR

GAS Família, s.r.o. SL

Obec Fulianka

28.04.2023

Dodatok č. 5

5/2023

0,00 EUR

NATUR-PACK a. s.

Obec Fulianka

12.04.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

7/2023

26 709,80 EUR

PPA Bratislava

Obec Fulianka

09.03.2023

Dohoda č. 23/37/010/20

6/2023

0,00 EUR

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

28.02.2023

Zmluva č. 1/2023-K

4/2023

50,00 EUR

PVS ONDAVA Ing. Peter Leško

Obec Fulianka

31.01.2023

Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

3/2023

0,00 EUR

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Fulianka

31.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2/2023

62 556,00 EUR

Mária Križalkovičová -RIVER

Obec Fulianka

31.01.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme

1/2023

300,00 EUR

Mária Križalkovičová -RIVER

Obec Fulianka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1