Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

Ú r a d   p r á c e ,  s o c i á l n y c h   v e c í   a  r o d i n y   v   P r e š o v e  p o ž i a d a l  O b e c n ý  ú r a d  v o  F u l i a n k e  o  z v e r e j n e n i e  t o h t o   o z n a m u:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje, že pre školský rok 2014/2015  n e z a s i e l a  oprávneným osobám na adresu trvalého pobytu tlačivá potvrdení o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa. Oprávnená osoba je povinná toto potvrdenie aj naďalej predkladať z dôvodu preukázania nároku na výplatu prídavku na dieťa. Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Pri posudzovaní nároku akceptujeme aj potvrdenia vydané príslušnou školou, obsahujúce všetky dôležité informácie, ktoré sú z hľadiska posúdenia nároku na prídavok a na jeho výplatu rozhodujúce. V obmedzenom množstve sú tieto tlačivá k dispozícii aj na oddelení štátnych sociálnych dávok tunajšieho úradu.
 

Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Ing. Beáta Lenková, vedúca oddelenia ŠSD ÚPSVaR Prešov
______________________________________________________________________

 

 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014  (...)

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 (...)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 (...)

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2014 (...)

 

Lesné spoločenstvo vo Fulianke - pozemkové spoločenstvo vyhlasuje výberové konanie   (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

39. týždeň
Pondelok 18:00
Utorok 7:30
Streda 18:00
Štvrtok 18:00
Piatok 18:00
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci september

Komunálny odpad z nádob
10.9.2014
24.9.2014

 

PET fľaše
19.9.2014

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok