Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

enlightened    Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice oznamuje:    enlightened

 

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:


celá obec Fulianka okrem rodinného domu pri Starom mlyne

 

bude dňa  13. marca  2015 v čase   od 08:10 h do 14:30 h  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná distribúcia elektriny do Vášho odberného miesta. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

 

USMERNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE
 

 

 

 

Uznesenie z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.1.2015  (...)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 1/2015 o  o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  (...)

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2015 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

10. týždeň
Pondelok 17:30
Utorok 7:30
Streda 17:30
Štvrtok 17:30
Piatok 17:00
Sobota 8:00
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci marec

Komunálny odpad z nádob
11.3.2015
25.3.2015

 

Papier
20.3.2015

 

PET fľaše
26.3.2015

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok