Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Zrušenie opatrení regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

 

 

Návrh na schválenie VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 

 

 

Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej  školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fulianka

 

 

 

Evidencia hrobových miest pohrebiska na území obce Fulianka

 

 

 

Jedálny lístok školskej jedálne pri MŠ Fulianka

 

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2017 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

8. týždeň
Pondelok 7:30
Utorok 18:00
Streda 7:00
Štvrtok 17:30
Piatok 17:30
Sobota 7:30
Nedeľa 8:00  10:00

Podrobný program tu

 

Zber odpadu v mesiaci február

Komunálny odpad z nádob
7.2.2017
21.2.2017

 

PET fľaše

15.2.2017

 

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok