Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebnom okrsku v obci Fulianka

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:


1. Miroslav Leško 199
2. Štefan Mihalik 35

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:


1. Miroslav Lazorik 134
2. Peter Varga 129
3. Ing. Stanislav Smetana 127
4. Ľubomír Ličák 118
5. Marek Gondek 93

 

Náhradníci –kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:


6. Ester Matejovská 88
7. Kamil Lazorík 87
8. Iveta Mazúrová 74
9. Štefan Mihalik 44

 

                                                                                              Božena Fortunová v. r.
Vo Fulianke dňa 15.11.2014                                           predsedníčka volebnej komisie
 

______________________________________________________________________

Uznesenie z 42. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.11.2014  (...)

 

 

Oznámenie o zámere obce Fulianka  (...)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 2/2014 o záväznej časti územného plánu obce  (...)

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2014 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

48. týždeň
Pondelok 17:30
Utorok 7:30
Streda 17:30
Štvrtok 17:30
Piatok 17:30
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci november

Komunálny odpad z nádob
5.11.2014
19.11.2014

 

Sklo
10.11.2014

 

PET fľaše
27.11.2014

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok