Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2106 o udeľovaní Čestného občianstva obce Fulianka, Ceny obce Fulianka, Ceny starostu obce Fulianka

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2016 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Fulianka

 

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Fulianka, konaného dňa 15.6.2016

 

 

Návrh včeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Fulianka s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce


 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunýlnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 1/2016 o o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (...)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2016

 

 

Zmluva o cezhraničnej spolupráci s opčinou Malinska - Dubašnica

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2016 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

29. týždeň
Pondelok  
Utorok  
Streda 18:00
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 10:30

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci júl

Komunálny odpad z nádob
12.7.2016
26.7.2016

 

Zmiešané plasty PET fľaše
13.7.2016

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok