A picture
A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

032

600,00 EUR šesťsto

Ing. Lipka Marek

Obec Fulianka

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

031

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Fulianka

01.12.2020

Dohoda č. 20/37/012/466

030

0,00 EUR

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

029

11 363,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Fulianka

09.11.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení SOÚ

028

0,00 EUR

Obec Vyšná Šebastová

Obec Fulianka

09.11.2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

027

0,00 EUR Jedenásťtistíctristošesťdesiattri eur

SPP, a.s. Bratislava

Obec Fulianka

09.11.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

026

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Fulianka

30.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/113

025

Neuvedené

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

30.10.2020

Dohoda č. 20/37/012/274

024

Neuvedené

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

16.10.2020

Darovacia zmluva č. 1/2020 FF MŠ Fulianka

023

0,00 EUR

GAS Família, s.r.o. SL

Obec Fulianka

16.10.2020

Darovacia zmluva č. 1/2020 FF ZŠ Fulianka

022

0,00 EUR

GAS Família, s.r.o. SL

Obec Fulianka

16.10.2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

021

0,00 EUR

VSE, a. s.

Obec Fulianka

14.10.2020

Zmluva č. 915/2020/DPR

020

12 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Fulianka

13.10.2020

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

019

0,00 EUR

Ľuboš Fabuľa

Obec Fulianka

04.09.2020

Zmluva o zabezpečení výučby ANJ

018

15,00 EUR Pätnásť eur

JAZYKOLA

Obec Fulianka

03.09.2020

Zmluva č. 763/2020/DPR

017

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Fulianka

17.08.2020

Výpoveď zo Zmluvy o zriadení SOÚ

016

0,00 EUR

Obec Tulčík

Obec Fulianka

07.07.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-004/2020

015

114 000,00 EUR Stoštrnásť eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Fulianka

10.06.2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre mikroprojekt

014

55 337,81 EUR Päťdesiatpäťtisíctristotridsaťsedem eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Fulianka

30.04.2020

Zmluva o nájme

013

300,00 EUR Tristo eur

CHOTÁR s.r.o.

Obec Fulianka

30.04.2020

Dodatok č. 13

012

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

20.03.2020

Zmluva č. 9924477476

011

9,90 EUR Deväť eur 90 centov

Slovak Telekom, a. s.

Obec Fulianka

20.03.2020

Zmluva č. 9924477474

010

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Fulianka

20.03.2020

Zmluva č. 9924477473

009

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Fulianka

12.03.2020

Dodatok č. 3

008

0,00 EUR

NATUR-PACK a. s.

Obec Fulianka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: