A picture
A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla

001

275,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Fulianka

17.01.2019

Zmluva o vytvorení webového sídla

002

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Fulianka

17.01.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

003

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Fulianka

18.01.2019

Zmluva o dielo

004

3 640,00 EUR

URBI projektová kanc.

Obec Fulianka

19.02.2019

Zmluva o dielo

005

33 682,01 EUR

Dreval s.r.o. Nemcovce

Obec Fulianka

06.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve

006

0,00 EUR

NATUR-PACK a. s.

Obec Fulianka

11.03.2019

Dodatok č. 2

007

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

19.03.2019

Dodatok č. 3

008

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

01.04.2019

Dodatok č. 4

009

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

30.04.2019

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

010

0,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Fulianka

06.05.2019

Dodatok k zmluve

011

0,00 EUR

Karpatský euroregión, VÚC Prešov, Obec Zarszyn

Obec Fulianka

15.05.2019

Zmluva č. 39 830

012

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Fulianka

20.05.2019

Zmluva č. 200/2019/OE

013

1 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Fulianka

13.06.2019

Dodatok č. 1

014

0,00 EUR

Lesné spoločenstvo vo Fulianke - Pozemkové spoločenstvo

Obec Fulianka

13.06.2019

Zmluva č. 135041 08U01

015

120 000,00 EUR

Environmentálny fond Bratislava

Obec Fulianka

01.07.2019

Dohoda - § 10

016

0,00 EUR

ÚPSVaR Prešov

Obec Fulianka

31.07.2019

Dodatok č. 5

017

Neuvedené

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

02.09.2019

Zmluva o zabezpečení výučby ANJ

018

0,00 EUR

Anna Fecková

Obec Fulianka

04.09.2019

Zmluva o úvere č. 40/025/19

019

110 000,00 EUR stodesaťtisíceur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Fulianka

16.09.2019

Nájomná zmluva

020

1,00 EUR

Ľuboš Fabuľa

Obec Fulianka

18.09.2019

Zmluva o prepojení dokumentov

021

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Fulianka

01.10.2019

Dodatok č. 6

022

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

01.10.2019

Dodatok č. 7

023

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

01.10.2019

Dodatok č. 8

024

0,00 EUR

Obce spol. obec. úradu

Obec Fulianka

29.10.2019

Zmluva o dielo

025

21 750,28 EUR Dvadsaťjedentisícsedemstopäťdesiat eur dvadsaťosem eurocentov

EKO SVIP, s.r.o.

Obec Fulianka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: